Entegre Zararlı Yönetimi /Ipm

Hizmetlerimiz

ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Integrated Pest Management / IPM –Entegre Zararlı Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermeye yönelik bir eğitim paketidir. Zararlı mücadelesinin önem taşıdığı işletmelerde, hijyen ve güvenlik için zorunluluk olan çalışmaların önemi ve yöntemini detaylı olarak açıklamaktadır.

Entegre Zararlı Yönetimi Eğitimi Kapsamında Verilen Eğitim Konuları

-Entegre Zararlı Yönetimi Eğitimi Kapsamında Verilen Eğitim Konuları

-Zararlı canlılar ve IPM yaklaşımı

-Depo zararlıları ,oluşturdukları riskler ve kullanılan yöntemler.

ENTEGRE ZARARLI YÖNETİM PROGRAMI

Amaç:

Söz konusu tüm işletme bazında mevcut ve oluşabilecek zararlı türlerini:

1.Gözlemlemek ve tanımlamak.

2.Kontrol altına almak.

3.Eliminasyon, Mücadele ve yok etmek yöntemlerini içerisine alan bir faaliyet planları zinciridir.

Zararlı ile mücadelede olmazsa olmaz şartlardan birisi de, Pest Control kuruluşu ile İşletme arasındaki işbirliğidir.Zira,zararlı mücadelesi yada Pest Control,aynı anlayış içerisinde ortak bir mücadele ve yöntem işbirliğini içerisine alması gereken ciddi bir iştir.

Bu dosyanın içerisinde,sözkonusu işletme ile yapılan Pest Control anlaşması gereği,bir yıl süre ile faaliyetler belli bir rapor ve uygulama sistematiği içerisinde yürütülecektir.

Unutulmamalıdır ki; zararlıyı tamamen ortadan kaldırmak gibi bir Pest Control hedefi olamaz çünkü: zararlı ile mücadele yaparken dikkate alınması gereken 2 önemli unsur daha vardır:

1.İnsan Sağlığı.

2.Çevre Sağlığı.

Doğru bir Pest Control Program ve Yöntemi, zararlı ile mücadelede İnsan ve Çevre Sağlığı için olumsuz sonuçlar ortaya koymamalıdır.

Organik artıklarla (kan, cerahat vs.) bulaşmayan servis bölümlerinin (yerler, duvarlar, vs.) kuaterner amonyum tuzları, biguanidler veya bunların karışımlariyla muamelesi yeterlidir. Bu bileşikler çevredeki mikrobik florayı kabul edebilecek düzeylere indirir ve maliyeti de uygundur. Unutulmamalıdır ki; bu işlemin her gün geniş alanlara uygulanması gereklidir. Üstelik rahatsız edici kokusu veya buharı olmamalı ve yeterli anti mikrobik aktiviteye sahip olmalıdır. Hastalarla sık ve yakın temasta olan yüzeyler ise (teşhis ve tedavi için kullanılan aparatların dış yüzeyleri, ameliyat masaları, vs. veya yumuşak dezenfektanlarla kısmen dezenfekte edilmiş organik artıklarla-sekresyonlarla kontamine olmuş yüzeyler gibi) daha kuvvetli anti mikrobik etkiye sahip bileşiklerle düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla aldehitler kullanılmalıdır. Aldehitlerin organik sekresyonlara hızlı bir etkisi vardır ve en az toksik ve iritan maddelerdir. Bu nedenle hastaların, aparatların ve pahalı cihazların zarar görmemesi için de uygundur. Hastanelerde amaç sadece kiri yok etmek değil, mikrobik florayı da azaltmak olduğundan dezenfeksiyon şarttır.

Fiziksel ve Kimyasal Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon ve strelizasyon fiziksel veya kimyasal yollarla yapılabilir. Geleneksel fiziksel sterilizasyon buhar otoklavlarında elde edilen yüksek sıcaklıkta belli bir zaman süresinde bekletilerek yapılır. (Genellikle 12l"C 15 dk) Bu işlem; bazı bakteri sporları merkezi yoğunluğuyla tespit edilebilir. (Protoplast) Merkezi, aşırı dehidrasyon durumunda nükleik asitler ve proteinler içerir. Stoplazma önce lipitlerden oluşan bir spor membraniyla, ev son olarak da polipeptitlerden oluşan bir dış zarla kaplıdır. (Spor zarı)

Sporların gelişmiş dış kabuğu yaygın olarak kullanılan kuaterner amonyum bileşikleri, guanidin türevleri, alkoller (laboratuvarda spor taşıyan örneklerin dekontaminasyonunun araştırılmasında kullanılır) gibi dezenfektanlara rezistandır. Bu maddeler sporların yarattığı engelleri aşamazlar ve protoplazmaya ulaşamadıkları için etki gösteremezler.

Etkisiz bileşiklerin sporisit etki göstermeleri muhtemelen spor kabuğunun polaritesini değiştirmesine veya içine nüfuz edebilmesine bağlıdır. Bu etki, kuaterner amonyum bileşiklerinin gluteraldehitle kombinasyonlarında görülür. Bazı ticari preparasyonların sporisit etkisini arttırmak için pratik uygulamalar önerilmiştir.

Spor zarına nüfuz edebilen ve sporun içeriğini bozabilen maddeler esas olarak aldehitlerdir: Glutarik, formik ve glioksal (12). Bunların üçünün de etkisi genel kural olarak sporun kabuğunda bulunan amit kökleri veya purin ya da pirimidin bazlı nükleik asitlerle aminin reaksiyona girmesine bağlanır. En etkili aldehit kombinasyonları (küçük miktarda formaldehit ile gluteraldehit) Bacillus subtilis sporlarına hemen hemen diğerlerinin 10 katı daha etkindir.

Sporların tahribi sadece dezenfektanının konsantrasyonuna ve zamana bağlı değildir.(Kabuğa penetrasyon ve yavaş yavaş protoplazmanın değişmesi) Çeşitli türlere ait sporlar farklı direnç gösterirler. Bacillus subtilis sporlarında 6 logaritmalık bir inaktivasyon elde etmek için (dezenfektanın sporisit etkili olduğunu söyleyebilmek için % 99,999' luk bir inhibisyon şarttır) gluteraldehit solüsyonuyla 3 saatlik bir temas süresi 8 saate uzar. Gluteraldehitle 30 dakikalık bir temas c tetani sporlarının % 99,99 in aktivasyonunu sağlarken B.pumilus sporların ancak %90' ını inaktivite eder.

Sıcaklık da sporisit etkiyi etkileyen faktörlerden biridir. Aldehitlerin (özellikle formaldehit ve glioksal) etkisi ılık ortamda en azından 10 kat artar. Fakat bu önerilemez, çünkü bu sefer karsinojen olduğundan şüphelenilen iritan buharları çoğalır.

Pratik şartlarda sporisit kimyasal uygulamalara verilen önem artmıştır. (6 Logaritmaya eşit bir inhibisyon) Aslında aletlerin kullanıldıktan sonra doğru bir deterjanla doğru olarak temizlenmesi sporların sayısını ciddi ölçüde azaltır.

Hizmetlerimizin Devamı İçin; Kataloğu indirin. PDF Yükle

Bize Ulaşın

İLETİŞİM

Telefon Numaramız

Ofis:

0 232 253 80 88

Whatsapp Hattı:

0 506 426 68 55

Çalışma Saatlerimiz

Haftanın Hergünü:    7/24 Açık