Haşere Kontrol Hizmetlerimiz

Dünyanın en kalabalık canlıları olan haşere ve kemirgenler, yeryüzünün tamamına yayılmıştır. Dolayısıyla insanın var olduğu her yere haşere ve kemirgenler de vardır. Dünyanın en yaygın korkuları arasında yer alan entomofobiye sahip olsun olmasın insanların büyük çoğunluğu bu canlılardan korkar veya iğrenir. Ancak zararı korku veya iğrenmeden çok daha öteye geçer. Çünkü en dayanıklı canlılar sınıfında yer alan bu canlılar her yere girip çıkabildikleri için insan sağlığına zararlı pek çok mikrobu da beraberlerinde taşırlar. Dolayısıyla bu mikroplar yüzünden pek çok hastalığın ortaya çıkma, hatta salgın haline gelme olasılığı vardır.

Çok hızlı üreyebilen ve ne kadar yok edilirse edilsin mutasyon geçirerek daha da dayanıklı hale gelen haşere ve kemirgenlerin yok edilerek insanların yaşam alanlarını istila etmelerinden kurtulmanın yolu ilaçlamadır. Profesyonel ilaçlama yöntemleri kurtulmanın en etkili yoludur. Çünkü modern ilaçlama yöntemleri, yaşam mekânlarını hızla istila eden haşere ve kemirgenlerin üremelerine yol açan koşulları ortadan kaldırmayı sağlar.

Modern ve çözüm odaklı bir ilaçlama şirketi olan Aysa İlaçlama, yaşam alanlarınızı istila eden tüm haşere ve kemirgenlerden en hızlı, kesin ve garantili şekilde kurtulmanızı sağlar. Çünkü Aysa’nın uzman ekipleri tek tek böcekleri yok etmek yerine, böceklerin üredikleri yerleri tespit ederek işe başlar. Son teknoloji ekipmanlarla çalışan ekiplerimiz, insan ve çevre sağlığına zararı olmayan ve gerek kokulu ve de gerekse kokusuz ilaç kullanımıyla sorunu tamamıyla yok eder.

Hizmet Alanlarımız

- Evler, Siteler
- Sağlık Kuruluşları
- Oteller
- Gıda İşletmeleri
- Eğlence Tesisleri
- Fırınlar
- Unlu Mamül Üretim İşletmeleri
- Restaurantlar
- Belediyeler
- Park ve Bahçeler
- Tavuk Çiftlikleri
- Büyük ve Küçükbaş Hayvan Üretim Çiftlikleri
- Okullar ve Tüm Eğitim Birimleri

İnceleme ve Kontrol

İnceleme ve Kontrol, firmamızın en çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. Bu faaliyet, müşterilerimizin işletmelerinde periyodik olarak yapılmaktadır.

Entegre Mücadele

Entegre mücadele(Integrated Pest Management-IPM), zararlı türlerin popülasyon yoğunluklarını ve çevre ilişkilerini dikkate alarak,uygun olan bütün mücadele metodları ve tekniklerinin uyumlu bir şekilde kullanılarak, bunların popülasyonlarının ekonomik zarar düzeyinin altında tutulmasını sağlayan bir zararlı mücadele yöntemidir.

Entegre mücadele,zararlılar ile mücadelenin ayrı ayrı değil, hepsinin birlikte yapılmasını ve uygun mücadele metod ve tekniklerinin birbirini tamamlayacak şekilde uygulanmasını esas almaktadır. Bu mücadelede gerek faydalı ve gerekse zararlı hiçbir canlının tamamen ortadan kaldırılması istenmez.Sadece, zararlı etmenlerin popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar seviyesinin altında tutulması amaçlanır.

Yapılan bu mücadele sonunda bir taraftan zararlı etmen ekonomik zarar eşiğinin altına düşerken,diğer taraftan uygulanan ilaçların çevre kirliliği yaratmaması,insanlara ve hedef dışındaki canlılara yan etkilerinin bulunmaması amaçlanmaktadır.

Dezenfeksiyon

Yerlerin, çevrenin (çalışma masaları, lavabolar vs.) ve tüm alanların deterjanlarla temizlenerek sağlanan Dekontaminasyon seviyesi sadece güzel görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hastanın da korunmasını garanti eder.

Diğer taraftan risk altında bulunan hastalar en basit mikrobik saldırılara bile hassastırlar. Hastanın korunabilmesi için basit önleyici tedbirlerin yanı sıra çevredeki mikrobik mikroorganizmaların zayıf immun sisteme ( böbrek patolojisi, neonatoloji, onkoloji, hematoloji, metabolik hastalar, enfeksiyöz hastalıklar), bilhassa labil anatomik bölgelere (dermatoloji, plastik cerrahi, yanık üniteleri) veya nadiren görülen korunmasız bölgelere (ameliyathaneler, invaziv tedavi bölümleri vs.) baskının minimuma indirilmesi gerekir. Dializ merkezlerindeki gibi riskin düşük ve aspesifik göründüğü tedavi merkezlerinde sadece yerlerin Dekontaminasyon yeterli değildir. Böyle yerlerde çeşitli kompleks aletler ve potansiyel enfeksiyon kaynağı olabilecek hastalar yoğun olarak bulunduğundan makineler ve servis bölümlerinin de Dekontaminasyon gereklidir. Bu işlem hastayla teması fazla olan kaynaklarda daha yoğun olmalıdır.

Organik artıklarla (kan, cerahat vs.) bulaşmayan servis bölümlerinin (yerler, duvarlar, vs.) kuaterner amonyum tuzları, biguanidler veya bunların karışımlariyla muamelesi yeterlidir. Bu bileşikler çevredeki mikrobik florayı kabul edebilecek düzeylere indirir ve maliyeti de uygundur. Unutulmamalıdır ki; bu işlemin her gün geniş alanlara uygulanması gereklidir. Üstelik rahatsız edici kokusu veya buharı olmamalı ve yeterli anti mikrobik aktiviteye sahip olmalıdır. Hastalarla sık ve yakın temasta olan yüzeyler ise (teşhis ve tedavi için kullanılan aparatların dış yüzeyleri, ameliyat masaları, vs. veya yumuşak dezenfektanlarla kısmen dezenfekte edilmiş organik artıklarla-sekresyonlarla kontamine olmuş yüzeyler gibi) daha kuvvetli anti mikrobik etkiye sahip bileşiklerle düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla aldehitler kullanılmalıdır. Aldehitlerin organik sekresyonlara hızlı bir etkisi vardır ve en az toksik ve iritan maddelerdir. Bu nedenle hastaların, aparatların ve pahalı cihazların zarar görmemesi için de uygundur. Hastanelerde amaç sadece kiri yok etmek değil, mikrobik florayı da azaltmak olduğundan dezenfeksiyon şarttır.

Fiziksel ve Kimyasal Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon ve strelizasyon fiziksel veya kimyasal yollarla yapılabilir. Geleneksel fiziksel sterilizasyon buhar otoklavlarında elde edilen yüksek sıcaklıkta belli bir zaman süresinde bekletilerek yapılır. (Genellikle 12l"C 15 dk) Bu işlem; bazı bakteri sporları merkezi yoğunluğuyla tespit edilebilir. (Protoplast) Merkezi, aşırı dehidrasyon durumunda nükleik asitler ve proteinler içerir. Stoplazma önce lipitlerden oluşan bir spor membraniyla, ev son olarak da polipeptitlerden oluşan bir dış zarla kaplıdır. (Spor zarı)

Sporların gelişmiş dış kabuğu yaygın olarak kullanılan kuaterner amonyum bileşikleri, guanidin türevleri, alkoller (laboratuvarda spor taşıyan örneklerin dekontaminasyonunun araştırılmasında kullanılır) gibi dezenfektanlara rezistandır. Bu maddeler sporların yarattığı engelleri aşamazlar ve protoplazmaya ulaşamadıkları için etki gösteremezler.

Etkisiz bileşiklerin sporisit etki göstermeleri muhtemelen spor kabuğunun polaritesini değiştirmesine veya içine nüfuz edebilmesine bağlıdır. Bu etki, kuaterner amonyum bileşiklerinin gluteraldehitle kombinasyonlarında görülür. Bazı ticari preparasyonların sporisit etkisini arttırmak için pratik uygulamalar önerilmiştir.

Spor zarına nüfuz edebilen ve sporun içeriğini bozabilen maddeler esas olarak aldehitlerdir: Glutarik, formik ve glioksal (12). Bunların üçünün de etkisi genel kural olarak sporun kabuğunda bulunan amit kökleri veya purin ya da pirimidin bazlı nükleik asitlerle aminin reaksiyona girmesine bağlanır. En etkili aldehit kombinasyonları (küçük miktarda formaldehit ile gluteraldehit) Bacillus subtilis sporlarına hemen hemen diğerlerinin 10 katı daha etkindir.

Sporların tahribi sadece dezenfektanının konsantrasyonuna ve zamana bağlı değildir.(Kabuğa penetrasyon ve yavaş yavaş protoplazmanın değişmesi) Çeşitli türlere ait sporlar farklı direnç gösterirler. Bacillus subtilis sporlarında 6 logaritmalık bir inaktivasyon elde etmek için (dezenfektanın sporisit etkili olduğunu söyleyebilmek için % 99,999' luk bir inhibisyon şarttır) gluteraldehit solüsyonuyla 3 saatlik bir temas süresi 8 saate uzar. Gluteraldehitle 30 dakikalık bir temas c tetani sporlarının % 99,99 in aktivasyonunu sağlarken B.pumilus sporların ancak %90' ını inaktivite eder.

Sıcaklık da sporisit etkiyi etkileyen faktörlerden biridir. Aldehitlerin (özellikle formaldehit ve glioksal) etkisi ılık ortamda en azından 10 kat artar. Fakat bu önerilemez, çünkü bu sefer karsinojen olduğundan şüphelenilen iritan buharları çoğalır.

Pratik şartlarda sporisit kimyasal uygulamalara verilen önem artmıştır. (6 Logaritmaya eşit bir inhibisyon) Aslında aletlerin kullanıldıktan sonra doğru bir deterjanla doğru olarak temizlenmesi sporların sayısını ciddi ölçüde azaltır.

Bize Ulaşın

İLETİŞİM

Telefon Numaramız

Ofis:

0 232 253 80 88

Whatsapp Hattı:

0 506 426 68 55

Çalışma Saatlerimiz

Haftanın Hergünü:    7/24 Açık